Agnieszka Filipek

Author

Agnieszka Filipek is an award winning author, whose work has been published internationally in countries, such as Poland, Ireland, United States, India, Hong Kong, England and Bangladesh. She writes in both, her native tongue Polish and in English, and also translates in these languages.

Agnieszka Filipek jest nagradzaną autorką, której prace zostały opublikowane międzynarodowo w krajach takich jak Polska, Irlandia, Stany Zjednoczone, Indie, Hong Kong, Anglia i Bangladesz. Pisze zarówno w języku ojczystym, jak i angielskim oraz tłumaczy w tych językach.

 

Close Menu