Agnieszka Filipek

Agnieszka Filipek is an award winning poet, living in Galway city, in Ireland. She writes in both, her native tongue Polish and in English, and also translates in these languages. Her work has appeared in over 40 publications internationally, including countries, such as Poland, Ireland, the United States, India, Hong Kong, England, Bangladesh, Canada, Wales, Northern Ireland, Germany and Iran. Some of her poems have been translated into German and Persian.

Agnieszka Filipek jest nagradzaną poetką, która mieszka w mieście Galway, w Irlandii. Pisze zarówno w języku ojczystym, jak i angielskim oraz tłumaczy w tych językach. Jej utwory ukazały się w ponad 40-tu międzynarodowych publikacjach, w krajach takich jak Polska, Irlandia, Stany Zjednoczone, Indie, Hongkong, Anglia, Bangladesz, Kanada, Walia, Irlandia Północna, Niemcy i Iran. Kilka jej wierszy zostało przetłumaczonych na język niemiecki i perski.

with Matsuo Bashō

Timeless quote found in the poetry section in a bookstore in Bristol!
“Real poetry is to lead a beautiful life. To live poetry is better than to write it.” – Matsuo Bashō

Ponadczasowy cytat znaleziony w dziale poezji w księgarni w Bristolu!
„Prawdziwa poezja polega na prowadzeniu pięknego życia. Życie poezją jest lepsze niż pisanie o niej.” – Matsuo Bashō

with Julia Cameron

Meeting the remarkable writer Julia Cameron at the Hay House Writer’s Workshops in Bristol! Dreams do come true!

Spotkanie ze znakomitą pisarką Julią Cameron na Warsztatach Pisarskich z Hay House w Bristolu! Marzenia naprawdę się spełniają!

with Reid Tracy

Meeting the amazing Reid Tracy, the president and CEO of Hay House, at the Hay House Writer’s Workshops in Bristol!

Spotkanie z niesamowitym Reidem Tracy, prezesem i dyrektorem naczelnym wydawnictwa Hay House, na Warsztatach Pisarskich z Hay House w Bristolu!

with Agnieszka Maciąg

Meeting the fabulous model, writer, blogger and journalist Agnieszka Maciąg at the Art Of Living workshop in Ennis!

Spotkanie ze wspaniałą modelką, pisarką, blogerką i dziennikarką Agnieszką Maciąg na warsztacie rozwoju osobistego Sztuka Życia w Ennis!

with Wojciech Cejrowski

Meeting the remarkable traveler, writer, photographer and satirist Wojciech Cejrowski in Galway!

Spotkanie z niezwykłym podróżnikiem, pisarzem, fotografem i satyrykiem Wojciechem Cejrowskim w Galway!

with Beata Pawlikowska

Meeting the fantastic writer, traveler, photographer and journalist Beata Pawlikowska at the Art Of Living workshop in Ennis!

Spotkanie z fantastyczną pisarką, podróżniczką, fotografką i dziennikarką Beatą Pawlikowską na warsztacie Sztuka Życia w Ennis!

POEMS

Agnieszka Filipek

PROSTITUTE

on a bed made out of roses
I’ll arrange my head
and tell a dream about suffering
thorns will pierce my heart
love will pour from me like blood
red petals will anoint my lips
so bitter from all your kisses
small leaves will envelop my breasts
never loved by anyone
and the memories of you will die inside me
I’ll toss away withered blossoms
in the morning I’ll wake up fresh again
for someone completely new

First published in Crannóg, Ireland

 

ALL THE SOUVENIRS

everything tastes better in bed
you whispered in my ear
too many times

I smashed all the souvenirs from the places
you always wanted to visit
shouting out her name

shattered pieces getting deep
into your Persian carpet
like knives into flesh

frantically trying to change a hoover bag
and everything else in my life
job flat breakfast cereal

no more take away pizza
from that Italian place
on the corner

we were always forgetting napkins
and you were licking
my fingers

First published in Light Journal, US

WIERSZE

Agnieszka Filipek

PROSTYTUTKA

na łożu usłanym różami
ułożę głowę
i opowiem sen o cierpieniu
kolce przebiją mi serce
wyleje się ze mnie miłość jak krew
czerwone płatki namaszczą moje usta
tak gorzkie od twych pocałunków
małe listki okryją moje piersi
nigdy nie kochane przez nikogo
i umrą we mnie wspomnienia o tobie
wyrzucę zwiędnięte kwiaty
rankiem obudzę się młoda na nowo
dla kogoś zupełnie innego

Po raz pierwszy opublikowany w Crannóg, Irlandia

 

WSZYSTKIE PAMIĄTKI

wszystko smakuje lepiej w łóżku
szeptałeś mi do ucha
zbyt wiele razy

rozbiłam wszystkie pamiątki z miejsc
które zawsze chciałeś odwiedzić
wykrzykując jej imię

roztrzaskane kawałki wbijają się głęboko
w twój perski dywan
jak noże w ciało

gorączkowo próbuję zmienić worek w odkurzaczu
i wszystko inne w moim życiu
pracę mieszkanie płatki śniadaniowe

nigdy więcej pizzy na wynos
z tej włoskiej restauracji
na rogu

zawsze zapominaliśmy o serwetkach
i oblizywałeś
mi palce

Po raz pierwszy opublikowany w Light Journal, USA