Agnieszka Filipek

Agnieszka Filipek was born in the early 80s and grew up in Lubin in Poland. After qualifying in Marketing and Financial Management she moved to Ireland. She lives in Galway with Munchkin, her rescued white rabbit. She loves nature, travelling and healthy organic food.

She writes in both her native tongue Polish and in English, and also translates in these languages. Her work has been published internationally in countries, such as Poland, Ireland, the United States, India, China (Hong Kong), England, Bangladesh, Canada, Wales, Germany and Iran. Some of her poems have been translated into German and Persian.

Her poems have appeared in several online and print magazines, journals and anthologies, including Crannóg, Windows Publications Authors and Artists Introduction Series Anthology, The Blue Nib, Qutub Minar Review, Three Line Poetry, Shamrock Haiku Journal, Ropes Literary Journal, Crossways Literary Magazine, Peron Literacki Anthology, The Writers’Cafe Magazine, Balloons Literary Journal, The Stony Thursday Book, Seashores, Bonsai Journal, Wydawnictwoj, Light Journal, Halcyon Days, Wales Haiku Journal, Three Drops from a Cauldron, Best Poetry, Stardust Haiku, The Remembered Arts Journal, Chrysanthemum, Marble Poetry Magazine, Visual Verse Anthology, Let Us Rise Anthology, Pale Fire – New Writing on the Moon Anthology, Universal Oneness Anthology, You Can Hear the Ocean Anthology, Dodging the Rain, The Cicada’s Cry, Saffron Flavored Rock Candy Anthology, The Poetry Nook Anthology, Writing Home: The ‘New Irish’ Poets Anthology, Black Bough Poetry, and on the poetry Facebook page Stowarzyszenie Ukrytych Poetów (Hidden Poets Society).

She is an eight–time winner of the American Poetry Nook Weekly Poetry Contest, and four–time the runner–up. She received a first honourable mention in the Valentine’s poetry competition for The Most Beautiful Love Poem, held by the Biblary Polish Community Centre & Library in Dublin in Ireland.

She was awarded a distinction in the poetry competition ‘Połowy’ and took part in the three day Educational Poetry Workshops led by poets Łukasz Jarosz, Szymon Słomczyński i Kira Pietrek, held by Biuro Literackie, during the Station Literature 21 Festival in Stronie Śląskie in Poland. She participated in the two day Hay House Writer’s Workshop led by Reid Tracy, Michelle Pilley, Julia Cameron and David R. Hamilton in Bristol in England. She attended the Art Of Living workshops with Beata Pawlikowska, Agnieszka Maciąg and Anna Ras Menet in Ennis in Ireland.

She has a poetry Facebook page Pół mnie a pół tobie – Agnieszka Filipek’ dedicated to her writing, and a culinary Facebook page In Aga’s Kitchendedicated to allergy-friendly healthy alternative foods.

 

 v   

 

Agnieszka Filipek urodziła się w latach 80. i dorastała w Lubinie w województwie Dolnośląskim. Po ukończeniu studiów wyższych na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności Zarządzanie Finansami przeprowadziła się do Irlandii. Mieszka w Galway z Munchkinem, uratowanym białym króliczkiem. Uwielbia przyrodę, podróże i zdrową ekologiczną żywność.

Pisze zarówno w języku ojczystym, jak i angielskim oraz tłumaczy w tych językach. Jej prace zostały opublikowane międzynarodowo w krajach, takich jak Polska, Irlandia, Stany Zjednoczone, Indie, Chiny (Hongkong), Anglia, Bangladesz, Kanada, Walia, Niemcy i Iran. Kilka jej wierszy zostało przetłumaczonych na język niemiecki i perski.

Jej poezja ukazała się w druku i online w wielu magazynach, dziennikach i antologiach, takich jak Crannóg, Windows Publications Authors and Artists Introduction Series Antologii, The Blue Nib, Qutub Minar Review, Three Line Poetry, Shamrock Haiku Journal, Ropes Literary Journal, Crossways Literary Magazine, Antologia Peron Literacki, The Writers’Cafe Magazine, Balloons Literary Journal, The Stony Thursday Book, Seashores, Bonsai Journal, Wydawnictwoj, Light Journal, Halcyon Days, Wales Haiku Journal, Three Drops from a Cauldron, Best Poetry, Stardust Haiku, The Remembered Arts Journal, Chrysanthemum, Marble Poetry Magazine, Visual Verse Antologii, Let Us Rise Antologii, Pale Fire – New Writing on the Moon Antologii, Universal Oneness Antologii, You Can Hear the Ocean Antologii, Dodging the Rain, The Cicada’s Cry, Saffron Flavored Rock Candy Antologii, The Poetry Nook Antologii, Writing Home: The ‘New Irish’ Poets Antologii, Black Bough Poetry oraz na stronie Stowarzyszenie Ukrytych Poetów.

Ośmiokrotnie wygrała Amerykański Tygodniowy Konkurs Poetycki Poetry Nook i została w nim czterokrotnie wyróżniona. Otrzymała pierwsze wyróżnienie w walentynkowym konkursie poetyckim na Najpiękniejszy Wiersz Miłosny, w Biblary Polskiej Bibliotekce & Centrum Społecznościowym w Dublinie w Irlandii.

Została wyróżniona w 11–tej edycji Połowu i wzięła udział w trzydniowych Edukacyjnych Warsztatach Poetyckich prowadzonych przez poetów Łukasza Jarosza, Szymona Słomczyńskiego i Kirę Pietrek, organizowanych przez Biuro Literackie, podczas Festiwalu Stacja Literatura 21 w Stroniu Śląskim. Uczestniczyła w dwudniowych warsztatach pisarskich z wydawnictwa Hay House prowadzonych przez Reid Tracy, Michelle Pilley, Julię Cameron i Davida R. Hamilton w Bristolu w Anglii. Wzięła udział we warsztatach Art Of Living (Sztuka Życia) z Beatą Pawlikowską, Agnieszką Maciąg i Anną Ras Menet w Ennis w Irlandii.

Prowadzi  poetycką stronę Facebooka Pół mnie a pół tobie – Agnieszka Filipek poświęconą swojej twórczości oraz kulinarną stronę Facebooka In Aga’s Kitchen poświęconą zdrowemu odżywianiu i alternatywom dla alergików.

Many thanks to Liam Carroll for this beautiful photo.
Podziękowania dla Liam Carroll za tę piękną fotografię.

Close Menu