LogoMakr_5iZ14g white

Agnieszka Filipek is an award winning poet, whose work in both English and Polish has been published widely. Some of her poems have been translated into German and Persian.

Agnieszka Filipek jest nagradzaną poetką, której utwory w języku angielskim i polskim zostały szeroko opublikowane. Kilka jej wierszy zostało przetłumaczonych na język niemiecki i perski.

ABOUT

Agnieszka Filipek was born in the early 80s and grew up in Lubin in Poland. After qualifying in Marketing and Financial Management she moved to Ireland. She lives in Galway with Munchkin, her rescued white rabbit. She loves nature, travelling and healthy organic food.

PUBLICATIONS

She writes in both her native tongue Polish and in English, and also translates in these languages. Her work has been published internationally in countries, such as Poland, Ireland, the United States, India, Hong Kong, England, Bangladesh, Canada, Wales, Northern Ireland, Germany and Iran. Some of her poems have been translated into German and Persian.

Her poems have appeared in several online and print magazines, journals and anthologies, including Crannóg, Windows Publications Authors and Artists Introduction Series Anthology, The Blue Nib, Miesięcznik Literacki Akant, Qutub Minar Review, Three Line Poetry, Shamrock Haiku Journal, Ropes Literary Journal, Crossways Literary Magazine, Peron Literacki Anthology, The Writers’Cafe Magazine, Balloons Literary Journal, The Stony Thursday Book, Seashores, Bonsai Journal, Wydawnictwoj, Light Journal, Halcyon Days, Wales Haiku Journal, Three Drops from a Cauldron, Best Poetry, Stardust Haiku, The Remembered Arts Journal, Chrysanthemum, Marble Poetry Magazine, Visual Verse Anthology, Let Us Rise Anthology, Pale Fire – New Writing on the Moon Anthology, Universal Oneness Anthology, You Can Hear the Ocean Anthology, Dodging the Rain, The Cicada’s Cry, Saffron Flavored Rock Candy Anthology, The Poetry Nook Anthology, Writing Home: The ‘New Irish’ Poets Anthology, Black Bough Poetry, Panning for Poems Journal, Haikuniverse, Drobiazgi, Bleached Butterfly, ‘Heat the Grease, We’re Frying up Some Poetry’ Anthology, Haiku Commentary, The Galway Advertiser, The Journal Of Compressed Creative Arts, Under the Bashō Journal, Headway Quarterly, ‘Pozwól, że Ci się przyśnię’ Anthology, Babiniec Literacki, and on the poetry Facebook page Stowarzyszenie Ukrytych Poetów (Hidden Poets Society).

AWARDS & WORKSHOPS

She is a winner of the Headway Winter 2020 Contest. She is a ten–time winner of the American Poetry Nook Weekly Poetry Contest, and three–time the runner–up. She was a Poetry Nook nominee for the Pushcart Prize 2020. She was nominated for the Touchstone Individual Haiku/Senryu Award 2020 by The Cicada’s Cry. She won the Poetry Nook Prize for Best Poem of 2019. She was nominated in the Plebiscyt Twoje Radio Dublin ‘Artysta Poszukiwany’ 2019 Competition for the best Polish artist in Ireland, in the Writers category and took part in the Plebiscyt TRD 2019 Final Event in Dublin in Ireland. She received a first honourable mention in the IV Valentine’s Poetry Competition for The Most Beautiful Love Poem, held by the Biblary Polish Community Centre & Library in Dublin in Ireland. She was shortlisted for the Poetry Nook’s 2018 Annual Poetry Contest.

She was awarded an honourable mention in the poetry competition Połowy 15 and invited to the Educational Poetry Workshops with poet Bogusław Kierc, during the upcoming Station Literature 25 Festival in Stronie Śląskie in Poland. She was awarded an honourable mention in the poetry competition Połowy 11 and took part in the three day Educational Poetry Workshops led by poets Łukasz Jarosz, Szymon Słomczyński i Kira Pietrek, held by Biuro Literackie, during the Station Literature 21 Festival in Stronie Śląskie in Poland.

She participated in the two day Hay House Writer’s Workshops led by Reid Tracy, Michelle Pilley, Julia Cameron and David R. Hamilton in Bristol in England. She attended the Art Of Living workshops with Beata Pawlikowska, Agnieszka Maciąg and Anna Ras Menet in Ennis in Ireland.

She gave a talk about poetry and presented her poems to students in the Wisława Szymborska Polish School in Galway in Ireland.

FACEBOOK

She has a poetry Facebook page Pół mnie a pół tobie – Agnieszka Filipek’ dedicated to her writing, and a culinary Facebook page In Aga’s Kitchen’ dedicated to allergy-friendly healthy alternative foods.

*

Many thanks to Liam Carroll and Caleb Purcell for these beautiful photos.

***************************

O MNIE

Agnieszka Filipek urodziła się w latach 80. i dorastała w Lubinie w województwie Dolnośląskim. Po ukończeniu studiów wyższych na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności Zarządzanie Finansami przeprowadziła się do Irlandii. Mieszka w Galway z Munchkinem, uratowanym białym króliczkiem. Uwielbia przyrodę, podróże i zdrową ekologiczną żywność.

PUBLIKACJE

Pisze zarówno w języku ojczystym, jak i angielskim oraz tłumaczy w tych językach. Jej utwory zostały opublikowane międzynarodowo w krajach, takich jak Polska, Irlandia, Stany Zjednoczone, Indie, Hongkong, Anglia, Bangladesz, Kanada, Walia, Irlandia Północna, Niemcy i Iran. Kilka jej wierszy zostało przetłumaczonych na język niemiecki i perski.

Jej wiersze ukazały się w druku i online w wielu magazynach, dziennikach i antologiach, takich jak Crannóg, Windows Publications Authors and Artists Introduction Series Antologii, The Blue Nib, Miesięczniku Literackim Akant, Qutub Minar Review, Three Line Poetry, Shamrock Haiku Journal, Ropes Literary Journal, Crossways Literary Magazine, Antologii Peron Literacki, The Writers’Cafe Magazine, Balloons Literary Journal, The Stony Thursday Book, Seashores, Bonsai Journal, Wydawnictwoj, Light Journal, Halcyon Days, Wales Haiku Journal, Three Drops from a Cauldron, Best Poetry, Stardust Haiku, The Remembered Arts Journal, Chrysanthemum, Marble Poetry Magazine, Visual Verse Antologii, Let Us Rise Antologii, Pale Fire – New Writing on the Moon Antologii, Universal Oneness Antologii, You Can Hear the Ocean Antologii, Dodging the Rain, The Cicada’s Cry, Saffron Flavored Rock Candy Antologii, The Poetry Nook Antologii, Writing Home: The ‘New Irish’ Poets Antologii, Black Bough Poetry, Panning for Poems Journal, Haikuniverse, Drobiazgi, Bleached Butterfly, „Heat the Grease, We’re Frying up Some Poetry” Antologii, Haiku Commentary, The Galway Advertiser, The Journal Of Compressed Creative Arts, Under the Bashō Journal, Headway Quarterly, „Pozwól, że Ci się przyśnię” Antologii, Babińcu Literackim oraz na stronie Stowarzyszenie Ukrytych Poetów.

NAGRODY & WARSZTATY

Wygrała Amerykański konkurs Headway Winter 2020 Contest. Dziesięciokrotnie wygrała Amerykański Tygodniowy Konkurs Poetycki Poetry Nook i została w nim trzykrotnie wyróżniona. Została nominowana do nagrody Pushcart Prize 2020 przez Poetry Nook. Została nominowana do nagrody Touchstone Individual Haiku/Senryu Award 2020 przez The Cicada’s Cry. Wygrała nagrodę za Best Poem of 2019 (Najlepszy Wiersz 2019) przyznaną przez Poetry Nook. Została nominowana w Plebiscycie Twoje Radio Dublin „Artysta Poszukiwany” 2019 na najlepszego polskiego artystę w Irlandii, w kategorii Pisarz i uczestniczyła w Gali Finałowej Plebiscytu TRD 2019 w Dublinie w Irlandii. Otrzymała pierwsze wyróżnienie w IV Walentynkowym Konkursie Poetyckim na Najpiękniejszy Wiersz Miłosny, w Biblary Polskiej Bibliotekce & Centrum Społecznościowym w Dublinie w Irlandii. Znalazła się na krótkiej liście nominowanych do nagrody poetyckiego konkursu Poetry Nook 2018 Annual Poetry Contest.

Została wyróżniona w 15–tej edycji Połowu i zaproszona do udziału w Edukacyjnych Warsztatach Poetyckich Pracowni Otwartej Wierszem z poetą Bogusławem Kierc, podczas nadchodzącego Festiwalu Stacja Literatura 25 w Stroniu Śląskim. Została wyróżniona w 11–tej edycji Połowu i wzięła udział w trzydniowych Edukacyjnych Warsztatach Poetyckich Pracowni Otwartej prowadzonych przez poetów Łukasza Jarosza, Szymona Słomczyńskiego i Kirę Pietrek, organizowanych przez Biuro Literackie, podczas Festiwalu Stacja Literatura 21 w Stroniu Śląskim.

Uczestniczyła w dwudniowych Warsztatach Pisarskich z wydawnictwa Hay House prowadzonych przez Reid Tracy, Michelle Pilley, Julię Cameron i Davida R. Hamilton w Bristolu w Anglii. Wzięła udział we warsztatach Art Of Living (Sztuka Życia) z Beatą Pawlikowską, Agnieszką Maciąg i Anną Ras Menet w Ennis w Irlandii.

Wygłosiła wykład o poezji i przedstawiła swoje wiersze uczniom Polskiej Szkoły im. Wisławy Szymborskiej w Galway w Irlandii.

FACEBOOK

Prowadzi  poetycką stronę Facebooka Pół mnie a pół tobie – Agnieszka Filipek poświęconą swojej twórczości oraz kulinarną stronę Facebooka In Aga’s Kitchen poświęconą zdrowemu odżywianiu i alternatywom dla alergików.

*

Podziękowania dla Liam Carroll i Caleb Purcell za te piękne fotografie.

“Your poems are brilliant. Quite minimalistic, highly visual, suggestive, with impact. They are class!”

- Matthew M.C. Smith, Editor of Black Bough Poetry Press

“You’re a very talented writer, and your language is beautiful and engaging throughout...”

- The Editorial Team of Hay House UK