Agnieszka Filipek

Agnieszka Filipek was born in the 80s and grew up in Lubin in Poland. After qualifying in Marketing and Financial Management she moved to Ireland. She lives in Galway with Munchkin, her rescued white rabbit. She loves nature, travelling and healthy organic food. She writes in both her native tongue Polish and in English, and also translates in these languages. Her work was published internationally in countries, such as Poland, Ireland, United States, India, Hong Kong, England and Bangladesh. Her poems appeared in Crannóg, The Blue Nib, Qutub Minar Review, Three Line Poetry, Shamrock Haiku Journal, Ropes Literary Journal, Crossways Literary Magazine, The Writers’Cafe Magazine, Balloons Literary Journal, The Stony Thursday Book, Seashores, Bonsai Journal, WydawnictwojLight Journal, Stowarzyszenie Ukrytych Poetów, and Peron Literacki Anthology and Windows Publications Authors and Artists Introduction Series Anthology. She is a three–time winner of the American Poetry Nook Weekly Poetry Contest, and three–time the runner–up. She was awarded a distinction in the poetry competition ‘Połowy’ and took part in the three day Educational Poetry Workshops during the Station Literature 21 Festival in Stronie Śląskie in Poland. She participated in the two day Hay House Writer’s Workshop led by Reid Tracy, Michelle Pilley, Julia Cameron and David R. Hamilton in Bristol in England. She attended the Art Of Living workshops with Beata Pawlikowska, Agnieszka Maciąg and Anna Ras Menet in Ennis in Ireland.

She has a poetry Facebook page Pół mnie a pół tobie – Agnieszka Filipek’ dedicated to her writing, and a culinary Facebook page In Aga’s Kitchendedicated to allergy-friendly healthy alternative foods.

 

 v   

 

Agnieszka Filipek urodziła się w latach 80. i dorastała w Lubinie w województwie Dolnośląskim. Po ukończeniu studiów wyższych na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności Zarządzanie Finansami przeprowadziła się do Irlandii. Mieszka w Galway z Munchkinem, uratowanym białym króliczkiem. Uwielbia przyrodę, podróże i zdrową ekologiczną żywność. Pisze zarówno w języku ojczystym, jak i angielskim oraz tłumaczy w tych językach. Jej prace zostały opublikowane międzynarodowo w krajach takich jak Polska, Irlandia, Stany Zjednoczone, Indie, Hong Kong, Anglia i Bangladesz. Jej poezja ukazała się w magazynach Crannóg, The Blue Nib, Qutub Minar Review, Three Line Poetry, Shamrock Haiku Journal, Ropes Literary Journal, Crossways Literary Magazine, The Writers’Cafe Magazine, Balloons Literary Journal, The Stony Thursday Book, Seashores, Bonsai Journal, Wydawnictwoj, Light Journal, na stronie Stowarzyszenie Ukrytych Poetów oraz w antologiach Peron LiterackiWindows Publications Authors and Artists Introduction Series. Trzykrotnie wygrała Amerykański Tygodniowy Konkurs Poetycki Poetry Nook i została w nim trzykrotnie wyróżniona. Została wyróżniona w 11–tej edycji Połowu i wzięła udział w trzydniowych Edukacyjnych Warsztatach Poetyckich podczas Festiwalu Stacja Literatura 21 w Stroniu Śląskim. Uczestniczyła w dwudniowych warsztatach pisarskich z wydawnictwa Hay House prowadzonych przez Reid Tracy, Michelle Pilley, Julię Cameron i Davida R. Hamilton w Bristolu w Anglii. Wzięła udział w warsztatach Art Of Living (Sztuka Życia) z Beatą Pawlikowską, Agnieszką Maciąg i Anną Ras Menet w Ennis w Irlandii.

Prowadzi  poetycką stronę Facebooka Pół mnie a pół tobie – Agnieszka Filipek poświęconą swojej twórczości oraz kulinarną stronę Facebooka In Aga’s Kitchen poświęconą zdrowemu odżywianiu i alternatywom dla alergików.

Many thanks to Liam Carroll for this beautiful photo.
Podziękowania dla Liam Carroll za tę piękną fotografię.

Close Menu