EVENTS

Join me!
Dołącz do mnie!

Writing Home Anthology Launch

My poems are going to be published in the Writing Home: The ‘New Irish’ Poets Anthology! I would like to invite you to the launch, on Tuesday 15th October 2019 at 6.30 pm at Poetry Ireland in Dublin. All are welcome!

Moje wiersze ukażą się w antologii Writing Home: The ‘New Irish’ Poets! Zapraszam na wieczór poetycki, we wtorek 15 października o 18:30 do Poetry Ireland w Dublinie. Serdecznie wszystkich zapraszam!

Let Us Rise Anthology Launch

My poem ‘Battle Field’ is going to be published in the Let Us Rise – an anthology commemorating the Limerick Soviet 1919. I would like to invite you to the launch of the anthology on Sunday 28th April 2019 at 4.00 pm in Limerick. All are welcome!

Mój wiersz „Battle Field” („Pole Bitwy”) zostanie opublikowany w Let Us Rise – antologii upamiętniającej Sowiet Limerick z 1919 r. Zapraszam na wieczór wydania antologii w niedzielę 28 kwietnia 2019 o 16:00 w Limericku. Serdecznie wszystkich zapraszam!

Polish Independence Day Celebration

Join me at the Crane Bar to celebrate Polish Centenary Independence Day in the Irish style – slightly ‘Polished’ on Sunday 11th November 2018 at 9:30 pm! I’ll read my poems!

Zapraszam do Crane Baru na świętowanie Polskiego Setnego Dnia Niepodległości w irlandzkim stylu – lekko spolszczonym w niedzielę 11 listopada 2018 o 21:30! Będę prezentować swoje wiersze!

The Stony Thursday Book Launch

My poem ‘Poppies’ is going to be published in The Stony Thursday Book. I would like to invite you to the launch on Tuesday 2nd October 2018 at 6:30 pm in the Limerick City Library. I’ll read my poem! All are welcome!

Mój wiersz „Poppies” („Maki”) zostanie opublikowany w The Stony Thursday Book. Zapraszam na wieczór poetycki we wtorek 2 października 2018 o 18:30 do Miejskiej Biblioteki w Limericku. Będę czytała swój wiersz! Serdecznie wszystkich zapraszam!

ROPES Literary Journal Launch

My poem ‘Snow Globe’ is going to be published in Ropes Literary Journal, Sparks Issue. The launch is during the Cúirt International Festival of Literature on Tuesday 24th April 2018 at 5 pm in the Town Hall Theatre Bar in Galway. The proceeds of the sale of the journal will go to Jigsaw Galway. All are welcome.

Mój wiersz „Snow Globe” („Śnieżna Kula”) ukaże się w magazynie Ropes Literary Journal, wydanie Iskry. Wieczór poetycki wydania magazynu odbędzie się podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury Cúirt we wtorek 24 kwietnia 2018 o 17:00 w Teatrze Town Hall w Galway. Kwota ze sprzedaży magazynu trafi do Jigsaw Galway. Serdecznie wszystkich zapraszam.

Windows Publications Launch

My three poems are going to be published in Windows Publication Authors and Artists Introduction Series Anthology, celebrating 25 years. I would like to invite you to the launch, on Wednesday 24th May 2017 at 6:30 pm in the Galway City Library, where I’ll read my poems! All are welcome!

Moje trzy wiersze ukażą się w antologii Windows Publication Authors and Artists Introduction Series, świętującej 25-lecie. Zapraszam na wieczór poetycki w środę 24 maja 2017 o 18:30 do Miejskiej Biblioteki w Galway, gdzie będę czytała wiersze! Serdecznie wszystkich zapraszam!