publications

Publications, Awards & Workshops

2019

Forthcoming in Marble Poetry (WLS), Frogmore Papers (UK), The Remembered Art Journal, Dodging the Rain (IE), Poetry Nook Anthology (US) and Magnum Opus Anthology (IN)

Poem “Midnight” published in Best Poetry, March 2019

Poem “Poseidon” published in Three Drops from a Cauldron Journal, Issue 25, February 2019 (UK)

Awarded a first honourable mention in the Valentine’s poetry competition for The Most Beautiful Love Poem, held by the Biblary Polish Community Centre & Library in Dublin, February 2019 (IE)

Winner of the Poetry Nook 220th Weekly Poetry Contest (US)

Winner of the Poetry Nook 218th Weekly Poetry Contest (US)

Winner of the Poetry Nook 216th Weekly Poetry Contest (US)

Haiku published in Wales Haiku Journal, Winter Issue, January 2019 (WLS)

2018

Three poems “Star”, “Snow Globe” and Haiku published in Halcyon Days,  Issue 12, Winter, December 2018 (CAN)

Poem “All the Souvenirs” published in Light Journal, Issue 9 Begin, Winter, December 2018 (US)

and

Audio of poem “All the Souvenirs” {available with digital format of the magazine}

Awarded an honorable mention in the Poetry Nook 209th Weekly Poetry Contest (US)

Reading at the Polish Centenary Independence Day celebration in the Crane Bar in Galway, Ireland, November 2018

Winner of the Poetry Nook 207th Weekly Poetry Contest (US)

Five poems “Północ” (“Midnight”), “Prostytutka” (“Prostitute”), “Kołysanka” (“Lullaby”), “Odjazd” (“Departure”) and “Deszcz” (“Rain”) published in Wydawnictwoj, October 2018 (PL)

Winner of the Poetry Nook 205th Weekly Poetry Contest (US)

Attended the Art Of Living workshop with the model and writer Agnieszka Maciąg, and naturopath Anna Ras Menet in Ennis, Ireland, October 2018

Participated in the two day Hay House Writer’s Workshop led by Reid Tracy, Michelle Pilley, Julia Cameron and David R. Hamilton in Bristol, England, October 2018

Two haiku published in Bonsai Journal, Issue 2, October 2018 (BD)

Two haiku published in Seashores, Issue 1, October 2018 (IE)

Poem “Poppies” published in The Stony Thursday Book, 42nd edition, October 2018 (IE)

and

Reading at the launch of The Stony Thursday Book, Limerick City Library, Ireland, October 2018

Two poems “Crows” and “Sunflowers” published in the children’s magazine Balloons Literary Journal, Issue 8, September 2018 (HK)

and

Audio of poems “Crows” and “Sunflowers” {available at the BLJ website}

Poem “Examination of Conscience” published in The Writers’Cafe Magazine, Issue 12 Truths and Lies, September 2018 (ENG)

Haiku published in Shamrock Haiku Journal 2012-2018, September 2018 (IE)

Seven poems “Odjazd” (“Departure”), “Ptak” (“Bird”), “Nerieda” (“Neried”), haiku, “Kołysanka” (“Lullaby”), “Cote d’Azur” and “Deszcz” (“Rain”) published in Peron Literacki Anthology, Issue For Kate, July 2018 (PL)

Poem “Midnight” published in Crossways Literary Magazine, Summer Issue, June 2018 (IE)

Attended the Art Of Living workshop with the traveler and writer Beata Pawlikowska in Ennis, Ireland, May 2018

Poem “Snow Globe” published in ROPES Literary Journal, Issue Sparks, April 2018 (IE)

Attended the Mindshift: The Business of Writing and On Mentorship and Writing workshops held by Irish Writes Centre at Cúirt International Festival Of Literature in Galway, Ireland, April 2018

Haiku published in Shamrock Haiku Journal, Issue 39, March 2018 (IE)

Poem published in Three Line Poetry, Issue 47 A Peculiar Sophistication, February 2018 (US)

Awarded an honorable mention in the Poetry Nook 167th Weekly Poetry Contest (US)

Poem “Midnight” published in Qutub Minar Review, Issue 1, January 2018 (IN)

2017

Poem “Lullaby” published in The Blue Nib, Issue 15 Spooky Halloween Section, October 2017

Winner of the Poetry Nook 141st Weekly Poetry Contest (US)

Awarded an honorable mention in the Poetry Nook 139th Weekly Poetry Contest (US)

Poem published in Stowarzyszenie Ukrytych Poetów (Hidden Poets Society), Facebook, June 2017 (PL)

Three poems “Lullaby”/”Kołysanka”, “Departure”/”Odjazd” and “Cote d’Azur” published (in Polish and English language) in Windows Publications Authors and Artists Introduction Series Anthology, Celebrate 25 Years, May 2017 (IE)

and

Reading at the launch of Windows Publications Authors and Artists Introduction Series Anthology, Celebrate 25 Years, Galway City Library, Ireland, May 2017

Poem “Prostitute” published in Crannóg magazine, Issue 44 Spring, March 2017 (IE)

2016

Reading at the Open Mic at the Western Hotel, Galway, Ireland, November 2016

Awarded a distinction in the Poetry Competition ‘Połowy’ (PL)

and

Took part in the three day Educational Poetry Workshops led by poets Łukasz Jarosz, Szymon Słomczyński i Kira Pietrek, held by Biuro Literackie during the Station Literature 21 Festival in Stronie Śląskie in Poland, September 2016

2015

Poem published in Stowarzyszenie Ukrytych Poetów (Hidden Poets Society), Facebook, August 2015 (PL)

Publikacje, Nagrody & Warsztaty

2019

Nadchodzące publikacje w Marble Poetry (WLS), Frogmore Papers (UK), The Remembered Art Journal, Dodging the Rain (IRL), Poetry Nook Anthology (USA) and Magnum Opus Anthology (IND)

Wiersz “Midnight” (“Północ”) opublikowany w Best Poetry, marzec 2019

Wiersz “Poseidon” (“Posejdon”) opublikowany w Three Drops from a Cauldron Journal, wydanie 25, luty 2019 (UK)

Pierwsze wyróżnienie w walentynkowym konkursie poetyckim na Najpiękniejszy Wiersz Miłosny, w Biblary Polskiej Bibliotekce & Centrum Społecznościowym w Dublinie, luty 2019 (IRL)

Wygrała 220 Tygodniowy Konkurs Poetycki Poetry Nook (USA)

Wygrała 218 Tygodniowy Konkurs Poetycki Poetry Nook (USA)

Wygrała 216 Tygodniowy Konkurs Poetycki Poetry Nook (USA)

Haiku opublikowane w Wales Haiku Journal, wydanie Zima, styczeń 2019 (WLS)

2018

Trzy wiersze “Star” (“Gwiazda”), “Snow Globe” (“Śnieżna Kula”) i Haiku opublikowane w magazynie Halcyon Days, wydanie 12, Zima, grudzień 2018 (CA)

Wiersz “All the Souvenirs” (“Wszystkie Pamiątki”) opublikowany w magazynie Light Jounal, wydanie 9 Początek, Zima, grudzień 2018 (USA)

oraz

Nagranie wiersza “All the Souvenirs” (“Wszystkie Pamiątki”) {dostępne z wydaniem cyfrowym magazynu}

Wyróżniona w 209 Tygodniowym Konkursie Poetyckim Poetry Nook (USA)

Czytanie podczas uroczystości Polskiego Setnego Dnia Niepodległości w Crane Barze w Galway, Irlandia, listopad 2018

Wygrała 207 Tygodniowy Konkurs Poetycki Poetry Nook (USA)

Pięć wierszy “Północ”, “Prostytutka”, “Kołysanka”, “Odjazd” i “Deszcz” opublikowanych w Wydawnictwoj, październik 2018 (POL)

Wygrała 205 Tygodniowy Konkurs Poetycki Poetry Nook (USA)

Uczestniczyła w warsztacie Sztuka Życia z modelką i pisarką Agnieszką Maciąg i naturopatką Anną Ras Menet w Ennis, Irlandia, październik 2018

Uczestniczyła w dwudniowych warsztatach pisarskich z wydawnictwa Hay House prowadzonych przez Reid Tracy, Michelle Pilley, Julię Cameron i Davida R. Hamilton w Bristolu, Anglia, październik 2018

Dwa haiku opublikowane w Bonsai Journal, wydanie 2, październik 2018 (BGD)

Dwa haiku opublikowane w Seashores, wydanie 1, październik 2018 (IRL)

Wiersz “Poppies” (“Maki”) opublikowany w magazynie The Stony Thursday Book, wydanie 42, październik 2018 (IRL)

oraz

Czytanie na wieczorku poetyckim wydania The Stony Thursday Book, Miejska Biblioteka w Limerick, Irlandia, październik 2018

Dwa wiersze “Crows” (“Wrony”) i “Sunflowers” (“Słoneczniki”) opublikowane w dziecięcym magazynie Balloons Literary Journal, wydanie 8, wrzesień 2018 (HKG)

i

Nagranie wierszy “Crows” (“Wrony”) i “Sunflowers” (“Słoneczniki”) {dostępne na stronie BLJ}

Wiersz “Examination of Conscience” (“Rachunek Sumienia”) opublikowany w The Writers’Cafe Magazine, wydanie 12 Prawdy i Kłamstwa, wrzesień 2018 (ENG)

Haiku opublikowane w Shamrock Haiku Journal 2012-2018, wrzesień 2018 (IRL)

Siedem wierszy “Odjazd”, “Ptak”, “Nerieda”, haiku, “Kołysanka”, “Cote d’Azur” i “Deszcz” opublikowanych w Antologii Peron Literacki, wydanie Dla Kasi, lipiec 2018 (POL)

Wiersz “Midnight” (“Północ”) opublikowany w Crossways Literary Magazine, wydanie letnie, czerwiec 2018 (IRL)

Uczestniczyła w warsztacie Sztuka Życia z podróżniczką i pisarką Beatą Pawlikowską w Ennis, Irlandia, maj 2018

Wiersz “Snow Globe” (“Śnieżna Kula”) opublikowany w ROPES Literary Journal, wydanie Iskry, kwiecień 2018 (IRL)

Uczestniczyła w warsztatach Mindshift: The Business of Writing i On Mentorship and Writing organizowanych przez Irish Writes Centre podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury Cúirt w Galway, Irlandia, kwiecień 2018

Haiku opublikowane w Shamrock Haiku Journal, wydanie 39, marzec 2018 (IRL)

Wiersz opublikowany w Three Line Poetry, wydanie 47 Osobliwe Wyrafinowanie, luty 2018 (USA)

Wyróżniona w 167 Tygodniowym Konkursie Poetyckim Poetry Nook (USA)

Wiersz “Midnight” (“Północ”) opublikowany w Qutub Minar Review, wydanie 1, styczeń 2018 (IND)

2017

Wiersz “Lullaby” (“Kołysanka”) opublikowany w The Blue Nib, wydanie 15 Mroczna Sekcja Halloween, październik 2017

Wygrała 141 Tygodniowy Konkurs Poetycki Poetry Nook (USA)

Wyróżniona w 139 Tygodniowym Konkursie Poetyckim Poetry Nook (USA)

Wiersz opublikowany w Stowarzyszenie Ukrytych Poetów, Facebook, czerwiec 2017 (POL)

Trzy wiersze “Lullaby”/”Kołysanka”, “Departure”/”Odjazd” and “Cote d’Azur” opublikowane (w języku polskim i angielskim) w Antologii Windows Publications Authors and Artists Introduction Series, Świętującej 25–lecie, maj 2017 (IRL)

oraz

Czytanie na wieczorku poetyckim wydania Antologii Windows Publications Authors and Artists Introduction Series, Świętującej 25–lecie, Miejska Biblioteka, Galway, Irlandia, maj 2017

Wiersz “Prostitute” (“Prostytutka”) opublikowany w magazynie Crannóg, wydanie 44 Wiosna, marzec 2017 (IRL)

2016

Czytanie na wieczorku muzyczno-poetyckim Otwarty Mikrofon w Western Hotelu, Galway, Irlandia, listopad 2016

Wyróżniona w 11-tej edycji Połowu (POL)

oraz

Uczestniczyła w trzydniowych EdukacyjnychWarsztatach Poetyckich prowadzonych przez poetów Łukasza Jarosza, Szymona Słomczyńskiego i Kirę Pietrek, organizowanych przez Biuro Literackie podczas Festiwalu Stacja Literatura 21 w Stroniu Śląskim, wrzesień 2016

2015

Wiersz opublikowany w Stowarzyszenie Ukrytych Poetów, Facebook, sierpień 2015 (POL)

Close Menu